The Sky Commodified

Intro by Govert Schilling - voorfilm: Earthrise

zaterdag 12 oktober 2019 16:30 - 18:00
Deuren open
16:00 - 17:30
Locatie
Zaal 6
Genre
filmspecial
Beschrijving

Voorfilm: Earthrise

Director: Emmanuel Vaughan Lee

The astronauts on board of Apollo 8 were devastated when they saw the earth rise from behind the moon. They look back on the moment they made their most famous picture.

Ze waren er stuk van, de astronauten aan boord van Apollo 8 die de aarde achter de maan zagen opkomen. Ze blikken terug op het moment dat ze er hun meest beroemde foto van maakten.

Duration: 30’

Hoofdfilm: The Sky Commodified

Director: Francisco Lobo, Romea Muryń

 

The Sky Commodified (3 of 3).jpg

Standing in the middle of the vast Atacama Desert in Chile are the biggest telescopes in the world. Huge structures with their lenses focused on faraway stars, deciphering the biggest secrets of the universe. The Sky Commodified shows the extensive landscapes around the impressive complex. A huge tourist industry has blossomed around the telescopes. This so-called ‘astrotourism’ has had a big impact on the local population. Francisco Lobo and Romea Muryn illuminate the relationship between tradition and technology in unique fashion.

In het midden van de uitgestrekte Atacama woestijn in Chili staan de grootste telescopen ter wereld. Enorme structuren die met hun lenzen gericht staan op ver gelegen sterren en zo de grootste geheimen van het heelal ontcijferen. The Sky Commodified toont de uitgestrekte landschappen van het indrukwekkende complex. Rond de telescopen is een enorme toeristische industrie ontstaan. De effecten van dit astrotoerisme laat de lokale bevolking niet onberoerd. Op unieke wijze maken Francisco Lobo en Romea Muryn de verhouding tussen traditie en technologie voelbaar.

Production country: Chile, United States

Duration: 50’


Voor deze voorstelling kunnen geen kaarten meer gekocht worden