Losing Alaska

Voorfilm: There lived the Colliers

vrijdag 11 oktober 2019 23:00 - 00:38
Deuren open
22:30 - 00:00
Locatie
Zaal 6
Genre
filmspecial
Beschrijving

English title: There Lived the Colliers

Director: Nelson MacDonald

An endless sequence of empty houses tells the chilling story of the workers who, between 1850 and 1920, moved to Nova Scotia in Canada to work in the coal-mining industry.

Een eindeloze reeks van lege huizen vertelt het beklemmende verhaal van de arbeiders die tussen 1850 en 1920 naar Nova Scotia in Canada verhuisden om te werken in de koolindustrie.

Production country: Canada

Duration: 6’

English title: Losing Alaska

Director: Tom Burke

Losing Alaska is a haunting story about the drastic consequences of climate change. Owing to rising sea levels, Newtok in Alaska is slowing sinking into the sea. With a population of 375, the village of the native Yup’ik people managed to survive for years through traditional hunting and fishing. Now it’s literally disappearing into the sea. As the ground disappears beneath their feet, the situation for residents becomes increasingly acute. Should they abandon their tight-knit community and relocate to the city? Or can they continue to live on solid ground nearby? Filmmaker Tom Burke makes the climate change crisis visible in unique fashion and brings it frighteningly close to home.

Losing Alaska is een beklemmend verhaal over de drastische gevolgen van klimaatverandering. Vanwege de stijgende zeespiegel verdwijnt Newtok, Alaska langzaam in de zee. Het dorp met 375 inwoners van de inheemse Yup’ik wist jarenlang te overleven door middel van traditionele jacht en visserij. Nu dreigt het letterlijk in de zee te zinken. Terwijl de grond onder hun voeten verdwijnt wordt de situatie steeds nijpender. Moet het dorp hun hechte gemeenschap opgeven en naar de stad verhuizen of kan het op stevige grond in de buurt blijven wonen? Met zijn film maakt Tom Burke de klimaatcrisis op een unieke manier zichtbaar en brengt hij het angstaanjagend dichtbij.


Voor deze voorstelling kunnen geen kaarten meer gekocht worden