Architecture of Infinity

Voorfilm: The Divine Way

zaterdag 12 oktober 2019 20:45 - 22:26
Deuren open
20:15 - 21:45
Locatie
Zaal 4
Genre
filmspecial
Beschrijving

What gives architecture eternal value or a sacral quality? In his beautiful documentary, Christoph Schaub searches for universal spiritual experience in architecture. His search touches on questions of space, light, materials and the power of place. In interviews with architects and artists such as Peter Zumthor and James Turrell, Architecture of Infinity reflects on the true meaning of sacral space. The sublime as basic principle for a timeless architecture.

Wat geeft architectuur eeuwigheidswaarde of sacrale kwaliteit? In zijn wonderschone documentaire gaat Christoph Schaub op zoek naar de universeel spirituele ervaring in de architectuur. Een zoektocht die voert langs vragen over ruimte, licht, materialen, en de kracht van een plek. In interviews met architecten en kunstenaars zoals Peter Zumthor en James Turrell bezint Architecture of Infinity op de ware betekenis van de sacrale ruimte. Het sublieme als uitgangspunt voor een tijdloze architectuur.

Voorfilm: The Divine Way

Premiere: Dutch premiere

Director: Ilaria Di Carlo

 

TheDivineWay_IlariaDiCarlo_2.jpg

A woman descends the various stairways of the world, as if in Dante Alighieri’s Divine Comedy. More than fifty different location are poetically depicted.

Een vrouw daalt af langs de verschillende trappen van de wereld, als ware het Dante Alighieri’s goddelijke komedie. Meer dan vijftig verschillende locaties worden zo poëtisch in beeld gebracht.

Production country: Germany

Duration: 15’

Dialogue: None


Voor deze voorstelling kunnen geen kaarten meer gekocht worden